Nåværende lesing:01
0
05.04 2013
Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom og skade

Akutt respirasjonssvikt er den vanligste årsaken til intensivmedisinsk behandling. Den oppstår hos 20-75/100 00/år, og skyldes oftest akutte betennelsesforandringer i lungevevet.

0
05.04 2013
Hyperthyreose, hematuria og positive c-ANCA

En ung kvinne med medikamentbehandlet hyperthyreose utviklet hematuri og positiv c-ANCA uten å ha klinikk forenlig med Wegeners granulomatose. Hva var sammenhengen mellom hyperthyreose, hematuri og positiv c-ANCA?

0
05.04 2013
Reduserer fisk og omega-3 infarktstørrelsen?

Fisk, fiskeoljer og omega-3-fettsyrer kan ha gunstige effekter på hjertesykdom. Kan slikt inntak begrense infarktstørrelsen? Dyreeksperimentelle studier og et par kliniske observasjonsstudier kan tyde på det. Bør dette inngå ved behandlingen av akutt koronarsykdom?

0
04.04 2013
Endovaskulær behandling av øvre GI-blødninger

Øvre gastrointestinale blødninger er alvorlige. Diagnostisk og terapeutisk endoskopi er førstevalg ved GI-blødning. Som alternativ til kirurgi tilbyr regionsykehus og flere områdesykehus nå endovaskulær behandling, der blødende kar emboliseres via kateter.

0
21.03 2013
Diabetisk ketoacidose

Diabetisk ketoacidose er en alvorlig akuttilstand som fører til ca 750 innleggelser årlig i Norge. Alle medisinske avdelinger bør ha gode prosedyrer for utredning og behandling da det er nødvendig for å sikre pasientene forsvarlig behandling.

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no