Nåværende lesing:2012
0
19.03 2013
Egenkontroll av antikoagulasjonsbehandling – Erfaringer fra Universitetssykehuset Nord Norge

Hematologisk seksjon ved Medisinsk klinikk, Universitetetsykehuset i Nord Norge har i samarbeid med NOKLUS etablert et opplæringsprogram til pasienter som selv ønsker å kontrollere sin warfarin-behandling.

0
19.03 2013
Fedme og viktige følgesykdommer

Fedmeepidemien rammer også Norge; mer enn halvparten av den voksne befolkningen er overvektige (BMI≥ 25 kg/m2) og hver femte nordmann er fet (BMI≥ 30 kg/m2).

0
19.03 2013
Diagnostikk og behandling av lungekreft i Norge

Det har vært økende fokus på diagnostikk og behandling av lungekreft de siste 15 år [1]. Har vi i dag et godt grunnlag for å vurdere kvaliteten av behandlingen i Norge, og er det tiltak som kan ivareta denne? Artikkelen bygger på prøveforelesningen til det oppgitte emne ved PhD graden ved Universitetet i Bergen våren 2012 [2].

0
13.03 2013
Hvilken rolle spiller trening i preventiv geriatri?

Både aldrings- og sykdomsforandringer virker inn på eldres liv. For mange preges hverdagen av sviktende evne til å leve selvstendig. Hvilken betydning har fysisk trening når det gjelder å bevare helse, funksjonsevne og selvstendighet hos eldre?

0
05.10 2012
Dokumentasjon for atrieflimmer og nye antikoagulantia

Atrieflimmer øker risiko for tromboembolier. I Norge tilbys generelt god marevanbehandling, og det er da ikke holdepunkter for behandlingsgevinst ved de nyere antikoagulasjonsmidlene. Usikker klinisk effekt og sikkerhet utenfor kliniske studier tilsier en gradvis innføring og nøye overvåking.

« Forrige Innlegg