Nåværende lesing:03
0
27.12 2013
Ultrasonografi av pankreas

Det er nå snart 50 år siden sanntids ultralyd (real-time) ble tatt i bruk. Nyere ultralydteknologi med bedre bilder, bruk av ultralyd-kontrastelastografi og doppler samt ultralydstyrt biopsitaking med høy presisjon og sikkerhet, gjør metoden egnet til utredning av ulike sykdommer. Diagnostisk ultralyd er ufarlig og er derfor ofte den første avbildingsmetode som utføres bl.a. ved mistanke om bl.a. svulster, cyster og betennelse i pankreas (1).

0
23.12 2013
Endoskopisk ultrasonografi i øvre gastrointestinalkanal

Kombinasjonen av et fleksibelt endoskop og en ultralydprobe i skopenden (EUS), gir muligheter til detaljert avbildning av strukturer som ligger nær øsofagus, ventrikkel og duodenum. Foruten å være diagnostisk, kan EUS anvendes til såkalt staging, finnålspunksjon (FNA), trucut/histologi og terapeutiske prosedyrer som punksjon av galleveier- og pancreas for terapi.

0
20.12 2013
Ultrasonografisk funksjonsundersøkelse av gastrointestinalkanalen

Ultralyd (UL) er en praktisk metode til undersøkelse av fordøyelseskanalens motilitet. Hurtig bildeoppdatering muliggjør bl.a. visualisering av gastrointestinal(GI)-kanalens kontraksjoner og transport av tarminnhold i sann tid (real-time). Transabdominale- og endosonografiske (intraluminale) funksjonsundersøkelser (ULFU) benyttes nå ved utredning av gastrointestinale symptomer.

0
19.12 2013
Transabdominal ultralyddiagnostikk av tarmsykdommer

Transabdominal ultralyd muliggjør detaljert avbilding av gastrointestinalkanalens vegg, dens enkelte vegglag og intramurale strukturer. Dette gjør metoden nyttig både til primærdiagnostikk og oppfølgiing av akutte og kroniske mage-tarmlidelser.

0
14.11 2013
Ultrasonografi av lever og galleveier

Ultralydundersøkelse bør være den første bildemodalitet som utføres ved mistanke om lever- og galleveissykdommer. Metoden gir ofte hurtig og avgjørende diagnostisk informasjon.

« Forrige Innlegg

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no