0
08.02 2018
Figur 1. Several biological adaptions to the weight reduced state try to bring body weight back to its origninal state. Fra Melby et al, Compensatory mechansims. Nutritents 2017

Catia Martins, førsteamanuensis fedmeforskningsgruppen, Institutt for klinisk og molekylær medisin, Medisinsk fakultet, NTNU. The long-term maintenance of a reduced body weight remains the main challenge in obesity management, with only… [Les mer]

0
08.02 2018
Figur 1. Antatte mekanismer ved fedmerelatert hypertensjon.

Njord Nordstrand. Lege PhD, Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet Personer med fedme og høyt blodtrykk er utsatt for høy kardiovaskulær risiko. Vektreduksjon, trening og kostholdsendringer er sammen med farmakologisk behandling effektive midler… [Les mer]

0
08.02 2018
Figur 2. Illustrasjon av gastric bypass til venstre og gastrisk sleeve (ventrikkelreseksjon) til høyre. Fra Hofsø et al. Tidsskr Nor Legeforen 2011 (gjengitt med tillatelse fra Kari C. Toverud).

Dag Hofsø, Overlege, PhD, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og Endokrinologisk seksjon, Sykehuset i Vestfold Parallelt med en kraftig økning av antall personer med fedme i Norge og… [Les mer]

0
01.02 2018
Tabell 1. Kategorisering av ­obstruktiv søvnapné

Jan Magnus Fredheim, Seksjonsleder, overlege, PhD, Øre-nese-halsseksjonen, Sykehuset i Vestfold Nattlige pustestans, eller obstruktiv søvnapné, er en utbredt sykdom som har nær sammenheng med overvekt og fedme. Ved å identifisere… [Les mer]

0
17.10 2017
Velkommen til Høstmøtet 2017

Norsk indremedisinsk forening ønsker med dette velkommen til årets høstmøte. Det blir som vanlig et bredt sammensatt program over to dager, med tema fra alle de 8 grenforeningene. Alle som… [Les mer]

0
13.10 2017
Figur 1 Årsaker til hyponatremi blant pasienter på sykehus. Data fra 121 pasienter med Natrium < 130 mmol/L innlagt ved Universites­sykehuset i Würzburg, Tyskland (14)

Jacob A. Winther, overlege og stipendiat, Endokrinologisk avdeling, Akershus Universitetssykehus; Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Oslo. Ivar Følling, overlege, Endokrinologisk avdeling Akershus Universitetssykehus. Hyponatremi er svært vanlig på norske… [Les mer]

0
13.10 2017
Figur 1. Hyperpigmentering ved primær binyrebarksvikt

Eystein S. Husebye, overlege og professor, Klinisk institutt 2 og K.G. Jebsensenter for autoimmune sykdommer, Universitetet i Bergen; Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus; Institutionen för Medicin (Solna), Karolinska Institutet, Stockholm Binyrebarksvikt… [Les mer]

0
13.10 2017
Figur 1. Insulinbehandling ved DKA og HHS kan føre til øket intra­cellulær osmolalitet og øket eksport av ­natrium. Kamel KS, Halperin ML. N Engl J Med 2015;372:546-554

Tore Julsrud Berg, overlege, førsteamanuensis, dr med, Avd. for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus. Det anbefales å måle effektiv osmolalitet som monitorering av raske endringer i natrium… [Les mer]

0
13.10 2017
Tabell 1. Eksempler på pasient­grupper som kan være utsatt for utvikling av reernærings­syndrom

Geir Mjøen, Lege i Spesialisering, Nyreseksjonen, Avdeling for Transplantasjonsmedisin, Oslo Universitetssykehus Hyperkalemi er en vanlig elektrolyttforstyrrelse ved akutt nyresvikt.  Behandlingen varierer ut fra alvorlighetsgrad. Ubehandlet kan alvorlig hyperkalemi forårsake hjertearytmi… [Les mer]

« Forrige Innlegg Neste Innlegg »

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no