0
12.07 2018
Figur 1. To av flere håndholdte «tommel-EKG»-apparat; (til venstre) Zenicor (Zenicor Medical Systems AB) og (til høyre) AliveCor (Cardia/AliveCor Inc., San Francisco, CA, USA), gjengitt med tillatelse fra produsent.

Trygve Berge, lege i spesialisering og doktorgradsstipendiat, Forskningsavdelingen, Bærum sykehus, Vestre Viken HF. Arnljot Tveit, avdelingssjef, Forskningsavdelingen, Bærum sykehus, Vestre Viken HF og professor II ved institutt for klinisk medisin,… [Les mer]

0
12.07 2018

Kilde: Tilsynsmelding 2017, utgitt av Statens helsetilsyn, mars 2018 Akuttmottaka må oppdage pasientar med blodforgifting og gje dei hjelp raskt. For pasientar som har alvorleg nedsett organfunksjon, hastar det med… [Les mer]

0
12.07 2018
Fra venstre: Svein Oskar Frigstad, Hege Marie Svendsen, Kristin Ranheim Randel, Anna Lisa Schult, Linn Bernklev, Ishita Barua.

Anna Lisa Schult – Konstituert overlege gastromedisinsk avdeling, Bærum sykehus og PhD-stipendiat seksjon for CRC screening, Kreftregisteret. Kristin Ranheim Randel Lege i spesialisering, PhD-stipendiat ved Sykehuset Telemark og rådgiver ved… [Les mer]

0
12.07 2018
Osteoporosis Treatment

Hilde Norlund Waaler, LIS 2 og Trine Finnes, seksjonsoverlege, Endokrinologisk seksjon, Sykehuset Innlandet Hamar Til tross for at man de senere år har tatt i bruk en rekke steroidsparende medikamenter,… [Les mer]

0
12.07 2018
Figur 1. Statiske lungevolum (Illustrasjon fra The free dictionary by Farlex)

Anne Marie Gabrielsen, seksjonsoverlege PhD, Medisinsk overvåkning, Sykehuset i Vestfold Fedme og sykelig overvekt har flere negative respirasjonsfysiologiske konsekvenser med nedsatt lungefunksjon til følge. Vektreduksjon har positiv effekt på disse. … [Les mer]

0
04.04 2018
Figur 1. Inndeling av akutt nyresvikt basert på KDIGO-kriteriene. *Stigningen i serum kreatinin må inntre innen sju dager. **Stigningen i serum kreatinin må inntre innen 48 timer. NEB: Nyreerstattende behandling.

Sigrid Beitland, MD, PhD, Anestesiavdelingen, Oslo Universitetssykehus Ullevål Akutt hjertestans er blant de hyppigste dødsårsakene i Norge. De som gjenopplives er utsatt for svikt i ulike organer som hjerte og… [Les mer]

0
04.04 2018
Figur 1. Kardiovaskulære biomarkører gruppert i henhold til patofysiologiske prosesser. Oversatt og omarbeidet med tillatelse fra Ahmad et al. Novel biomarkers in chronic heart failure. Nat Rev Cardiol. 2012 Mar 27;9(6):347-59. Trykkes med tillatelse.

Peder Langeland Myhre er lege i spesialisering og postdoktor ved Akershus Universitetssykehus og Universitetet i Oslo, og Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School, Boston, USA. Magnus Nakrem Lyngbakken… [Les mer]

0
04.04 2018
Figur 1. Moderne hypnoterapi utføres som en dialog med pasienten, som en veiledning til å hjelpe pasienten til å finne egne ressurser og motivasjon.

Aksel Sogstad, sertifisert hypnoterapeut (A.C.H.E.), Reg MNLH, BSc (Hons), M.Sc. terapeut, Unity Senter, Oslo. Knut E. A. Lundin, overlege professor, dr. med, Seksjon for gastromedisin, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Oslo Universitetssykehus,… [Les mer]

0
04.04 2018
«Mennesket som mikrobiell marionett?». Tarmfloraen kan ha en finger med i spillet i reguleringen av appetitt og energilagring og derved i utviklingen av fedme og metabolsk syndrom. (Tegning ved Jørgen Valeur)

Hilde Risstad, Lege PhD, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus, Jørgen Valeur, Lege PhD og Leder av Unger-Vetlesens Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo De siste årene… [Les mer]

« Forrige Innlegg Neste Innlegg »

Norsk Indremedisinsk Forening
Ansvarlige redaktører:
Ole Kristian H. Furulund, Stephen Hewitt
Opphavsrett: ©Norsk Indremedisinsk Forening
Følg NYI på: Facebook
Webmaster og design: www.drd.no